AGI Open London 26—27.09.13
AGI Open London
26—27.09.13
Erik Nitsche — General Dynamics, Hydrodynamics (1955)
  1. Erik Nitsche — General Dynamics, Hydrodynamics (1955)

  1. 16 notesErik Nitschegeneral dynamicsgraphic designTypographyswissswiss posterAGI
  1. bradfordart reblogged this from agi-open-london
  2. carlosbela reblogged this from agi-open-london
  3. a-shelf reblogged this from agi-open-london
  4. blogorom reblogged this from agi-open-london
  5. agi-open-london posted this
  1. Timestamp: Monday 2013/07/08 7:44:13